Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Bistandsprosjekter støttet av norske frivillige organisasjoner i Øst-Afrika har oppnådd mange av sine planlagte resultater, og i de fleste tilfellene har prosjektaktivitetene også bidratt til å styrke lokale sivilsamfunn.

Dette er hovedkonklusjonen i evalueringen av norske frivillige organisasjoners arbeid i femten utvalgte prosjekter i Kenya, Tanzania og Uganda. Evalueringen er foretatt av Ternstrom Consulting på oppdrag fra Norads evalueringsavdeling.

Rapporten konkluderer med at prosjektene er relevante både målt etter norske og lokale politiske prioriteringer og målgruppenes interesser og behov. Prosjektene legger vekt på fattigdomsbekjempelse, kvinner og barn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)
  2. EvaluationReport_1_2011_vol_II_web.pdf (pdf, 964.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-31 09:03:33.756060
MODIFIED 2017-02-28 08:00:16.010005+00:00
CREATED 2011-05-31 09:03:33.756060
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)