Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Forskere fra Fafo har sett nærmere på hvordan rekruttering av nyansatte skjer i norsk arbeidsliv, og hvordan virksomhetene begrunner praksisen. Analysene bygger på en spørreundersøkelse blant ledere og HR-rådgivere i norske virksomheter, samt kvalitative intervjuer med fem rekrutteringsbyråer. I tillegg har forskerne fulgt seks rekrutteringsprosesser fra stillingsutlysning til ansettelse. Forskerne tar til orde for økt profesjonalitet i rekrutteringsprosessen, i betydningen god og riktig begrunnet utvelgelse. De viser til at rekruttering i prinsipp handler om forskjellsbehandling, i det alle ikke kan få jobben, men at utvelgelsen bør skje på rett vis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:05:02.043072
MODIFIED 2017-01-19 12:05:02.053043
CREATED 2017-01-19 12:05:02.043072
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)