Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning. Forskningsrådet startet i januar 2008 en evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge. Arbeidet ble avsluttet høsten 2009. Som et ledd i evalueringen av forskningen i alle de samfunnsvitenskapelige fagene har Forskningsrådet evaluert rettsvitenskapen. Hovedformålet med evalueringen var å utvikle faget. Evalueringen skulle bidra til læring og egenutvikling i forskningsmiljøene og gi innsikt i deres sterke og svake sider og i utfordringer for den rettsvitenskapelige forskningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:36.068068
MODIFIED 2017-09-26 19:01:39.628284+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:36.068068
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)