Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

På tross av store variasjoner med hensyn til hvor mange utreisepliktige som blir tvangsreturnert fra ulike land, både før og etter avtaleinngåelsen, er det en klar tendens til at antallet og andelen som blir tvangsreturnert øker i perioden etter at Norge har inngått en returavtale med landet. Sammenhengen mellom inngåelse av returavtaler og assistert retur er mindre klar. I omtrent halvparten av landene i undersøkelsen returnerer flere assistert sammenlignet med tiden før avtalen. Kontrollert for størrelsen på gruppen utreisepliktige, øker andelen som returnerer assistert i en tredjedel av landene som er undersøkt. For samtlige land er det en nedgang i antall søknader om asyl fra personer uten beskyttelsesbehov i årene etter at avtalen er signert. Oppsummert indikerer de kvantitative dataene på retur og søknader om asyl at myndighetenes mål oppfylles. Det ser ut til at inngåelse av returavtaler henger tydelig sammen med det som er avtalenes primære mål: å øke antallet og andelen utreisepliktige som tvangsreturneres. Betyr dette at returavtalene er årsak til endringene? Dette er ikke gitt. Data på returer og asylsøknader gir ingen informasjon om hva endringene skyldes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:01:36.273667
MODIFIED 2018-01-09 01:01:36.338021
CREATED 2018-01-09 01:01:36.273667
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)