Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet

Rapporten sammenfatter erfaringer med konseptutviklings- og etableringsprosessen knyttet til egne mottak for utreisepliktige personer. Gjennom å innhente ulike aktørers perspektiver på prosessen, fra ventemottaksordningen ble lagt ned i 2010 til høsten 2011 da etableringen av retursentre ble lagt på is, har vår målsetning vært å studere erfaringer fra prosjektperioden, og da primært innenfor UDIs arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:04:08.911965
MODIFIED 2015-10-16 08:20:14.472081+00:00
CREATED 2014-12-11 01:04:08.911965
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)