Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Tilfeldige firmaer i tre sektorer var gjenstand for bokettersyn som ble utført av revisorer fra Skatteetaten. Bokettersynet har blitt utført etter detaljerte prosedyrer for å sørge for at revisorene foretar alle kontrollene og rapporterer resultatene på samme måte. Ettersynene er blitt utført i to steg. Det har vært et enkelt og rimelig ettersyn i steg 1, og et omfattende ettersyn i steg 2. En test viser at informasjonen som man får ved det det enkle ettersynet gir en klar indikasjon på skatteunndragelse som blir avslørt i steg 2.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:03.934335
MODIFIED 2014-08-14 11:44:31.743535+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:03.934335
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)