Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : en kvantitativ studie av institusjonenes tilpasning i forbindelse med NOKUTs krav om å øke førstestillingskompetansen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Analysen beskriver hvordan institusjonene gikk fram for å øke førstestillingskompetansen i sykepleierfagmiljøene i forbindelse med NOKUTs revidering av akkrediteringer innenfor sykepleierutdanning. Spørsmål som belyses i rapporten er hvilke stillingskategorier som hadde en vekst i antall årsverk, om de nye personene med førstestillingskompetanse kom til gjennom ekstern rekruttering, interne opprykk eller interne omorganiseringer, og i hvilken grad den totale årsverksinnsatsen ved fagmiljøene ble redusert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 614.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:03:46.629507
MODIFIED 2016-08-12 06:01:06.092836+00:00
CREATED 2011-07-06 17:03:46.629507
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)