Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : kvaliteten i praksisstudiene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten gjør rede for hvordan praksisstudiene inngikk i det samlede opplegget for revidering av sykepleierutdanningene. Sentralt i rapporten er en gjennomgang av de sakkyndige komiteenes beskrivelser og anbefalinger vedrørende kvaliteten i praksisstudiene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 434.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:03:55.818612
MODIFIED 2013-02-14 18:05:41.719852
CREATED 2011-07-06 17:03:55.818612
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)