Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Kvikksølv er blant de farligste helse- og miljøskadelige stoffene. Dentalt amalgam er på verdensbasis den største produktgruppen som inneholder kvikksølv og er en betydelig kilde til utslipp av kvikksølv. Norge har et nasjonalt mål om å eliminere bruk og utslipp av kvikksølv innen 2020.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:23:05.561720
MODIFIED 2017-12-08 13:00:31.447174+00:00
CREATED 2012-08-08 09:23:05.561720
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)