Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Review of Technical Assistance Program, Phase I, 2014-2018, Between Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Ministry of Electricity And Energy (MOEE), of The Republic of the Union of Myanmar

Rapporten tilhører rapportseriene Norads Collected Reviews.

SWECO har gjennomført en gjennomgang av den norske støtten til institusjonssamarbeid mellom Norges Vassdrag og Energi Direktorat (NVE) og Ministry of Electricity and Energy (MOEE) i Myanmar.

Gjennomgangen tar for seg den første fasen i programmet fra 2014-2018, samt forestående planleggingsfase i 2013. Programmet har bidratt positivt til å etablere et mer bærekraftig rammeverk for vannkraft utvikling i Myanmar i følge gjennomgangen.

Partnere i Myanmar har bl. a. bygget kapasitet, og fått på plass systemer som mer systematisk samler inn hydrologiske data til bruk i Myanmars vannressursforvaltning.

Gjennomgangen identifiserer også en rekke anbefalinger for justeringer, prioritering og fokus for neste fase av samarbeidet, som f. eks. målrettet støtte til arbeide med å implementere vedtatte lover og regler, samt standarder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-25 23:00:24.754821
MODIFIED 2019-09-25 23:00:24.768367
CREATED 2019-09-25 23:00:24.754821
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)