Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Review of the project: Establishing a Centre for Biodiversity Policy and Law in India

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Collected Reviews.

Denne rapporten er basert på studier av skriftlige dokumentasjon og intervjuer.

Ambassaden og de norske og indiske partnerne i prosjektet leverte plandokumenter, kontrakter, møterapporter, fremdrifts-rapporter, årsrapporter, budsjett og regnskap. Flere av publikasjonene fra den faglige delen av programmet ble også delt med teamet.

I tillegg innhentet teamet informasjon til studien gjennom strukturerte intervjuer og dialog med interesserte partnere i India og Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-25 23:00:17.809877
MODIFIED 2019-09-25 23:00:21.137197
CREATED 2019-09-25 23:00:17.809877
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)