Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Review of the Tanzania - Norway NUFU Programme 2007-2011

Evalueringen går gjennom ‘The Tanzania - Norway NUFU Programme 2007 - 2011’ i perioden fra oppstart i 2007 til april 2010. Programmet støtter akademisk samarbeid mellom Norge og Tanzania innen forvaltning av naturressurser, med vekt på bærekraftig forvaltning og forsvarlig offentlig administrasjon.

Evalueringen vurderer programmets effekt, relevans og bærekraft. Evaluatørene har også sett på programmets tilnærming til likestilling, håndtering av risiko og tiltak mot korrupsjon. Rapporten søker også å gi anbefalinger til videreføringen av programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:25.338631
MODIFIED 2017-05-07 15:02:15.135250+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:25.338631
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)