Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Review of the Teacher Education Programme South-North

The Teacher Education Programme South-North er et pilotprogram for samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte utviklingsland. Programperioden var fra 2005-2007, og det totale budsjettet var på NOK 13 millioner.

Rapporten oppsummerer erfaringene fra de involverte institusjonene i Sør og i Norge. Rapporten foreslår også alternative modeller for et fremtidig program innen lærerutdanning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 285.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:54.159302
MODIFIED 2016-08-12 06:00:54.910592+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:54.159302
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)