Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007

Rapporten tilhører rapportseriene SFT-report.

Data from the Norwegian RID program is reported to OSPAR annually. The goal of this project was to make a complete assessment and review of the historical data and conduct new calculations to get better and more reliable estimates of inputs to the Norwegian coastal areas; and revise the Norwegian national RID-figures in the OSPAR database. This report documents this review of historical figures and the reconstruction process.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 343.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-19 12:01:11.240638
MODIFIED 2016-11-28 10:01:01.151328+00:00
CREATED 2013-09-19 12:01:11.240638
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)