Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten sammenfatter konklusjoner og anbefalinger fra prosjektets Rådgivende gruppe om behov for revisjon av dagens lovgivning om regulering av motorferdsel i utmark

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 548.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:20:02.626431
MODIFIED 2013-02-14 18:11:42.711216
CREATED 2012-08-08 09:20:02.626431
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)