Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene

I Nasjonal Verneplan for fartøy 2010‐2017 var det anbefalt å gjennomføre en evaluering av fartøyvernsentrene i løpet av planperioden. Her het det at de tre nasjonale fartøyvernsentrene er ulike av struktur, organisering og størrelse, og har ulike behov for midler til fellestjenester. Deres ulike og sammensatte utfordringer har vært bakgrunnen for evalueringen.

Evalueringen er viktig for å gi alle parter et grunnlag for å forbedre fartøyvernsentrenes måloppnåelse og for å legge til rette for at tilskuddene brukes slik at vi får «mest og best mulig fartøyvern for pengene».

Evalueringen vil også være nyttig i forbindelse med den forestående regionreformen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-03 00:00:46.694711
MODIFIED 2018-08-03 00:00:49.142021
CREATED 2018-08-03 00:00:46.694711
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)