Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-notat.

dette er en evaluering av Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge etter plan- og bygningsloven. Den har todelt formål. Den kartlegger arbeidet med de Rikspolitiske retningslinjer i kommuner og fylkeskommuner, samt innhenter synspunkter fra disse. Det andre formålet er å komme med eventuelle anbefalinger om endringer i teksten eller hvordan det bør arbeides med å fremme bruken av de Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Undersøkelsen viser at retningslinjene har betydelig effekt på kommunenes arbeide med barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:26.269360
MODIFIED 2016-08-12 06:06:32.114756+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:26.269360
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)