Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det rapporteres nå helhetlig om departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene, og Dokument nr. 1 omfatter resultatet av både regnskapsrevisjonen, selskapskontrollen og departementenes oppfølging av tidligere rapporterte forhold. Tidligere Dokument nr. 3:2 som har omfattet resultatet av selskapskontrollen, er derfor utgått og inngår nå i Dokument nr. 1.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 861.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:53.260408
MODIFIED 2021-04-05 22:01:50.799946+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:53.260408
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)