Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er tatt opp i alt 37 saker, 25 antegnelser og 12 saker til orientering. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene for 1999 for Ila landsfengsel og sikringsanstalt, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Rikshospitalets Apotek og Radiumhospitalets apotek. Regnskapene til Toll- og avgiftsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Statens veiledningskontor for oppfinnere er godkjent med forbehold. Det er ikke tatt opp saker under Barne- og familiedepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Kulturdepartementet. I tilknytning til revisjonen av Rikstrygdeverkets regnskap og regnskapet til Statens pensjonskasse er det påvist en rekke feil og mangler når det gjelder beregning av pensjoner, både i Statens pensjonskasse og i Folketrygden. Feilene har medført til dels betydelige feilutbetalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 251.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:57.332270
MODIFIED 2014-08-14 11:42:57.352872
CREATED 2014-08-14 11:42:57.332270
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)