Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens årlige gjennomgåelse av sakene desidert «Til observasjon» har medført en bedre oppfølging av de antegnede forholdene i forvaltningen, og i de fleste tilfeller kan derfor sakene avsluttes i det påfølgende år. Dersom departementet har meddelt at en rekke tiltak er iverksatt for å bedre påpekte forhold, vil effekten av tiltakene og utviklingen videre bli fulgt opp i den løpende revisjonen. Dokument nr. 3:1 (2003–2004) omhandler åtte antegnelser til statsregnskapet for 2001 som tidligere er desidert «Til observasjon». Alle disse sakene anses for avsluttet. I tillegg omtales oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. To av disse sakene foreslås fulgt opp videre, mens resten anses for avsluttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 130.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:39.418875
MODIFIED 2014-08-14 11:42:39.443734
CREATED 2014-08-14 11:42:39.418875
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)