Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det tas sikte på å gi Stortinget en årlig orientering om status for saker som tidligere er desidert «Til observasjon». Kun antegnelser for de siste fem årene vil bli omtalt i dette dokumentet, dvs at saker som ikke anses løst i løpet av en femårsperiode, vil bli avsluttet i dette dokumentet og tatt opp som en ny antegnelse i Dokument nr 1 eller som egen sak i Dokument nr 3-serien. Det kan også i spesielle tilfeller være aktuelt å ta opp et forhold som en ny antegnelse i løpet av femårsperioden. Desisjonsformen «Til observasjon» blir brukt når Riksrevisjonen mener at forholdet ikke er avklart, dvs i tilfeller hvor – saken er under behandling i administrasjonen – Riksrevisjonen ønsker å se nærmere på det prinsippspørsmålet som er reist – framtidig praksis bør has til observasjon Når formen brukes, blir det i premissene i alminnelighet gitt uttrykk for hva det siktes til. Antegnelsene, ordnet departementsvis, er inndelt i to hovedgrupper: I Antegnelser desidert «Til observasjon» som anses avsluttet II Antegnelser desidert «Til observasjon» som fortsatt står til observasjon

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 79.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-10 12:00:34.089920
MODIFIED 2017-12-31 20:00:19.482595+00:00
CREATED 2011-06-10 12:00:34.089920
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)