Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens årlige gjennomgang av sakene desidert «Til observasjon» har medført en bedre oppfølging av de antegnede forholdene i forvaltningen, og i de fleste tilfeller kan derfor sakene avsluttes i det påfølgende år. I noen tilfeller er imidlertid utviklingen slik at en sak som er til observasjon, blir tatt opp som en ny antegnelse i Dokument nr. 1. Den tidligere saken vil da bli avsluttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 54.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:08.290870
MODIFIED 2017-05-09 13:00:15.862765+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:08.290870
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)