Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens årlige gjennomgang av sakene desidert «Til observasjon» har medført en bedre oppfølging av de antegnede forholdene i forvaltningen, og i de fleste tilfeller kan derfor sakene avsluttes i det påfølgende år. For en del sakers vedkommende er utarbeidelsen av nytt regelverk eller nye rutiner i sluttfasen eller nylig iverksatt, eller departementet har meddelt at en rekke tiltak er iverksatt for å bedre påpekte forhold. Disse sakene anses også for avsluttet. Effekten av tiltakene og utviklingen videre vil bli fulgt opp i den løpende revisjonen. Hvis framtidig praksis ikke utvikler seg tilfredsstillende, vil forholdet bli tatt opp som en ny sak. Praksis med å foreslå saker desidert «Til observasjon» har endret seg noe de senere årene. For eksempel vil alle saker knyttet til regnskap med vesentlige mangler bli tatt opp under «Til decharge etter omstendighetene», og eventuelle merknader til neste års regnskap vil bli tatt opp som en ny antegnelse til statsregnskapet det påfølgende året. Stortinget har sluttet seg til at alle forvaltningsrevisjoner sendes Stortinget uten forslag til desisjon. Det legges i stedet opp til at forvaltningsrevisjoner som er rapportert til Stortinget, følges opp etter tre år for å se om de endringene som var forutsatt ved Stortingets behandling, er gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 70.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:05.182436
MODIFIED 2016-11-28 10:00:39.060334+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:05.182436
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)