Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens årlige gjennomgang av sakene desidert «Til observasjon» har medført en bedre oppfølging av de antegnede forholdene i forvaltningen, og i de fleste tilfeller kan derfor sakene avsluttes i det påfølgende år. Dersom departementet har meddelt at en rekke tiltak er iverksatt for å bedre påpekte forhold vil effekten av tiltakene og utviklingen videre bli fulgt opp i den løpende revisjonen. Stortinget har sluttet seg til at alle forvaltningsrevisjoner sendes Stortinget uten forslag til desisjon. Det legges i stedet opp til at forvaltningsrevisjoner som er rapportert til Stortinget, følges opp etter tre år for å se om de endringene som var forutsatt ved Stortingets behandling, er gjennomført. Dokument nr. 3:1 (2002–2003) omhandler 12 antegnelser til statsregnskapene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 80.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:03.104790
MODIFIED 2017-05-03 03:00:17.109609+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:03.104790
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)