Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Et tilsvarende dokument ble lagt fram for Stortinget høsten 2003, og det er i den videre oppfølgingen tatt hensyn til synspunkter/merknader som framkom ved Stortingets behandling. Ny lov og instruks for Riksrevisjonen trådte i kraft 1. juli 2004 og innebærer endringer i rapporteringen til Stortinget. Riksrevisjonens desisjonsmyndighet er avviklet, og de gamle desisjonsformene «Passerer», «Kan passere» og «Til observasjon» i rapporteringen til Stortinget i Dokument nr. 1 blir ikke videreført. Dokument nr. 3:1 (2004–2005) omhandler fem antegnelser til statsregnskapet 2002 som tidligere er desidert «Til observasjon». Alle disse sakene anses for avsluttet. I tillegg omtales oppfølgingen av 12 forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. Tre av disse sakene foreslås fulgt opp videre, mens resten anses for avsluttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 130.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:56.391005
MODIFIED 2019-06-08 08:00:12.257663+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:56.391005
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)