Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Forsvarsdepartementets budsjett for 2004 var på 29,4 mrd. kroner hvorav 19,2 mrd. kroner gjaldt driftsutgifter. Til materiell, nybygg og anlegg ble det budsjettert 9,4 mrd. kroner og til overføringer, skatter og avgifter 663 mill. kroner. Samlet var inntektene budsjettert til 1 182 mill. kroner. Avsluttende revisjonsbrev er sendt de fire virksomhetene, hvorav ett med merknader (se kapittel 2) og tre uten merknader. Revisjonen av 2004-regnskapene for virksomhetene under Forsvarsdepartementet viser fortsatt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. For Forsvarets militære organisasjon (FMO) viser revisjonen at det på enkelte områder har vært en positiv utvikling i regnskapsavlegget i forhold til antegnelsene til regnskapet for 2003.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 113.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:57.908696
MODIFIED 2018-01-13 05:00:40.121110+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:57.908696
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)