Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Beretning om kontrollen med statlige selskaper. Riksrevisjonens kontroll for 2012 har omfattet 44 heleide aksjeselskaper, 31 deleide aksjeselskaper, åtte allmenaksjeselskaper (ASA), fire regionale helseforetak, åtte statsforetak, seks selskaper som er organisert ved særskilt lov og 24 studentsamskipnader

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:02:14.361866
MODIFIED 2014-08-14 11:49:15.208846+00:00
CREATED 2014-03-26 13:02:14.361866
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)