Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument / Riksrevisjonen.

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper. Riksrevisjonens kontroll for 2013 har omfattet 125 selskaper og virksomheter. Del II presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsurderinger. Del III omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene. Del IV Riksrevisjonen har fulgt opp syv saker som tidligere har blitt rapportert i Dokument 3:2. Seks saker er avsluttet, mens saken om helseforetakenes registering av ventetider vil bli fulgt opp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:04:13.011498
MODIFIED 2016-01-14 01:04:13.022040
CREATED 2016-01-14 01:04:13.011498
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)