Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen følgjer normalt opp forvaltingsrevisjonar tre år etter at sakene er behandla. Dersom det ikkje er gjort synlege framsteg etter tre år, blir saka følgt opp igjen året etter. Dokument nr. 3:1 (2008–2009) omtalar oppfølginga av ti forvaltingsrevisjonar. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark, Dokument nr. 3:12 (2003–2004), og Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer, Dokument nr. 3:6 (2004–2005), blir følgt opp vidare, medan resten er avslutta.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 650.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:30.470109
MODIFIED 2013-02-14 18:12:28.220278
CREATED 2011-05-10 10:08:30.470109
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)