Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er synlige forbedringer etter tre år, følges saken opp igjen det påfølgende året. Dokument nr. 3:1 (2007–2008) omtaler oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll, Dokument nr. 3:7 (2003–2004) følges opp videre, mens resten er avsluttet. Når det gjelder Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer, Dokument nr. 3:9 (2002–2003), avsluttes saken i dette dokumentet, men Riksrevisjonen gjennomfører en ny forvaltningsrevisjon på området for å undersøke om det har skjedd forbedringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 274.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:35.250510
MODIFIED 2013-02-14 18:07:53.205944
CREATED 2011-05-10 10:08:35.250510
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)