Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er synlige forbedringer etter tre år, følges saken opp igjen det påfølgende året. Dokument nr. 3:1 (2006–2007) omtaler oppfølgingen av fire forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. En av sakene foreslås fulgt opp videre, mens resten anses som avsluttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 155.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:48.959366
MODIFIED 2018-03-14 06:00:13.991836+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:48.959366
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)