Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 (2010–2011) omtaler oppfølgingen av 18 forvaltningsrevisjoner. 15 saker er avsluttet. Tre saker følges videre: Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument nr. 3:6 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge, Dokument nr. 3:11 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtte ordningen, Dokument nr. 3:12 (2006–2007)

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 308.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:56.295552
MODIFIED 2013-02-14 18:09:28.216502
CREATED 2010-12-15 04:41:56.295552
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)