Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2012–2013) omtaler oppfølgingen av 14 forvaltningsrevisjoner. 12 saker er avsluttet. To saker følges videre:

Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument nr. 3:6 (2006–2007) og Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp, Dokument nr. 3:9 (2007–2008)

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 316.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-27 13:00:35.202566
MODIFIED 2014-08-14 11:45:54.630554+00:00
CREATED 2013-02-27 13:00:35.202566
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)