Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2013–2014) omtaler oppfølgingen av 12 forvaltningsrevisjoner. Ni saker er avsluttet. Tre saker følges videre:

Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet ivaretek sitt nasjonale ansvar for freda og verneverdige bygningar, Dokument nr. 3:9 (2008–2009). Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning, Dokument 3:6 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, Dokument 3:7 (2009–2010).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 425.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-01 13:01:28.345993
MODIFIED 2014-08-14 11:49:05.105632+00:00
CREATED 2014-03-01 13:01:28.345993
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)