Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonen har gått gjennom tidligere oversendte forvaltningsrevisjoner til Stortinget. Fem undersøkelser har ikke blitt tilfredsstillende fulgt opp av forvaltningen, og Riksrevisjonen vil derfor følge opp disse videre. Riksrevisjonen overleverte 10. november et dokument om oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – Dokument 3:1 (2009–2010). Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 omhandler oppfølgingen av 14 saker. 9 saker er avsluttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:25.357019
MODIFIED 2013-02-14 18:13:16.424404
CREATED 2011-05-10 10:08:25.357019
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)