Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Rapporten tilhører rapportseriene Dokumnet.

Målet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad aktørene i straffesakskjeden ivaretar Stortingets krav om effektiv straffesaksavvikling. Undersøkelsen kartlegger måloppnåelsen i politiet, ved statsadvokatembetene, ved domstolene og i kriminalomsorgen. Problemstillingene i oppfølgingsundersøkelsen er identiske med problemstillingene i Riksrevisjonens Dokument nr. 3:15 (2004–2005), med unntak av problemstilling 1. 3, som belyser en frist som ble fastsatt etter at Riksrevisjonens første undersøkelse ble avsluttet. Problemstillingene omfatter de sentrale aktørene i straffesakskjeden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:44.245665
MODIFIED 2017-08-14 20:00:27.919294+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:44.245665
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)