Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget om •Departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene •Statsrådenes forvaltning av statens interesse i selskaper •Gjelder for budsjetterminen 2006

Færre virksomheter med alvorlige merknader •211 avsluttende revisjonsbrev uten merknader •19 avsluttende revisjonsbrev med merknader •Svak nedgang fra forrige år

Gjennomgående trekk •Svakheter ved departementenes styring og resultatrapportering •Mangler i internkontrollen •Mange brudd på anskaffelsesregelverket •Dårlig IKT-sikkerhet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 934.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:08:18.714818
MODIFIED 2013-02-14 18:11:36.184521
CREATED 2012-08-08 09:08:18.714818
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)