Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument / Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens gjennomgang av statlige regnskaper og disposisjoner for 2013 bekrefter generelt god forvaltning, men flere etater med ansvar for viktige samfunnstjenester får fortsatt vesentlige merknader.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-13 01:01:12.967122
MODIFIED 2016-01-13 01:01:12.977901
CREATED 2016-01-13 01:01:12.967122
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)