Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Dokument nr. 1 er Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget om resultatet av revisjonen av departementer og statlige virksomheter (regnskapsrevisjon), og kontrollen med forvaltningen av selskaper der staten er eier (selskapskontroll). Resultatene av forvaltningsrevisjoner blir sendt til Stortinget enkeltvis gjennom hele året (Dokument nr. 3-serien). Dokument nr. 1 har fire hoveddeler: I Ekstrakt av statsregnskapet og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjettåret 2007 II Resultatene av revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard III Resultatet av kontrollen med forvaltningen av statens interesser i selskaper for 2007 IV Resultatet av revisjonen av departementene og underliggende virksomheter og kontrollen av departementenes forvaltning av statens interesser i selskaper m. m.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:29.367252
MODIFIED 2013-02-14 18:13:21.331863
CREATED 2011-05-10 10:08:29.367252
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)