Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2008. Riksrevisjonen har vesentlige merknader til 22 av 229 virksomheter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:26.072623
MODIFIED 2013-02-14 18:13:17.313007
CREATED 2011-05-10 10:08:26.072623
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)