Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

For regnskapsåret 2005 har Riksrevisjonens regnskapsrevisjon omfattet 233 statlige virksomheter. Riksrevisjonen har avgitt 210 avsluttende revisjonsbrev uten merknader og 23 avsluttende revisjonsbrev med merknader. Merknadene er knyttet til det avlagte regnskap og/eller gjennomføringen av disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet. 2 Omfanget av revisjonsbrev med merknader er tilnærmet det samme som i fjor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:48.543783
MODIFIED 2013-02-14 18:08:20.160970
CREATED 2011-05-10 10:08:48.543783
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)