Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Personer med langvarig sykefravær har økt sannsynlighet for å bli permanent utstøtt fra arbeidslivet. For samfunnet vil sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet bety betydelige kostnader. For den sykmeldte vil et langvarig sykefravær påvirke bl. a. livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet. Et sentralt mål i velferdspolitikken er å motvirke utstøting, forhindre langtidsfravær og sørge for tilbakeføring til arbeidslivet. Oppfølgingen av sykmeldte er en sentral oppgave for NAV. De viktigste virkemidlene NAV har for å kunne hjelpe sykmeldte raskere tilbake i arbeid, er å stimulere arbeidsgivere til å tilrettelegge for sykmeldte, stille krav til at sykmeldte skal være i aktivitet, avholde dialogmøte og oppfølgingssamtale med sykmeldte og iverksette arbeidsrettede tiltak. NAV er avhengig av god samhandling med arbeidsgiver og lege for å nå målene som er satt på området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 466.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:05.826341
MODIFIED 2013-02-14 18:12:57.818446
CREATED 2011-05-10 10:08:05.826341
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)