Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Arkivering og journalføring av dokumenter er en grunnleggende forutsetning for innsyn i forvaltningens arbeid. God forvaltningsskikk tilsier at forvaltningens saksbehandling skal være skriftlig og etterprøvbar. En åpen forvaltning skal gjøre det mulig for innbyggerne å utøve kontroll med saksbehandlingen og delta i de demokratiske prosessene, og den skal også styrke rettssikkerheten

Mange departementer og statlige virksomheter praktiserer ikke god nok arkivering og mulighet for innsyn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-20 22:02:08.095126
MODIFIED 2017-08-20 22:02:08.128163
CREATED 2017-08-20 22:02:08.095126
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)