Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Skattleggingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge preges av komplisert regelverk og lite oversikt. Dette gir ofte feil ved ligningen. Det er kritikkverdig at Finansdepartementet og skatteetaten ikke har gjort mer for å oppnå riktigere beskatning og bedre oppfølging av dette området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)
  2. Sammendragsplakat311.pdf (pdf, 305.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:07:31.219540
MODIFIED 2016-10-06 13:07:31.229906
CREATED 2016-10-06 13:07:31.219540
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)