Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

1,3 milliarder av jordens befolkning har ikke tilgang til elektrisitet, og over 95 prosent av dem som mangler både strøm og annen moderne energi lever i utviklingsland i Afrika og Asia. Å bidra til bedre tilgang med utbygging av fornybar energi og strømnett er et viktig mål for norsk bistandsarbeid. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad norsk bistand til ren energi er i tråd med Stortingets mål om å bidra til økonomisk vekst og bedre levekår for de fattige.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.6MB)
  2. Sammendrag3_12.pdf (pdf, 264.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:03:40.505164
MODIFIED 2015-10-16 08:20:25.370753+00:00
CREATED 2015-02-04 01:03:40.505164
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)