Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad norsk bistand til ren energi er i tråd med Stortingets mål om å bidra til økonomisk vekst og bedre levekår for de fattige. Undersøkelsen omfatter i hovedsak bistanden til de syv prioriterte samarbeidslandene for ren energi: Etiopia, Liberia, Mosambik, Nepal, Tanzania, Uganda og Øst-Timor. De har i årene 2000–2013 mottatt om lag 3,9 mrd. kroner av en samlet norsk bistand til ren energi på 12,26 mrd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.6MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 263.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:08:55.753376
MODIFIED 2015-10-16 08:19:50.754414+00:00
CREATED 2014-10-24 00:08:55.753376
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)