Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

EØS-midlene, som gis av Norge, Island og Liechtenstein, skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området. For perioden 2004–2009 var det en ambisjon å styrke de bilaterale relasjonene mellom giver- og mottakerlandene. For perioden 2009–2014 er dette et overordnet mål. Midlene skal også bidra til å styrke de nye EU-medlemslandenes evne til fullt ut å delta i EUs indre marked. EØS-midlene skal understøtte positive utviklingstrekk i mottakerlandene og styrke kontakten med Norge.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad den norskfinansierte delen av EØS-finansieringsordningene bidrar til det overordnede målet om sosial og økonomisk utjevning i EØS-området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)
  2. Sammendrag_3_15.pdf (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:01:01.180231
MODIFIED 2014-08-14 11:47:54.832836+00:00
CREATED 2013-11-22 13:01:01.180231
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)