Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad det tidligere Fiskeri- og kystdepartementets og Kystverkets arbeid med å overføre mer godstrafikk fra vei til sjø er målrettet og effektivt, og å belyse andre årsaker til eventuell svak måloppnåelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 665.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-22 23:01:03.618040
MODIFIED 2015-10-16 08:19:49.940561+00:00
CREATED 2014-10-22 23:01:03.618040
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)