Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er et mål at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Kommunesektoren er en betydelig leverandør av offentlige tjenester, og digitalisering av kommunale tjenester er derfor avgjørende for å nå dette målet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for å samordne ikt-politikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)
  2. SammendragDigitaliseringKommunaleTjenester.pdf (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-14 00:03:03.061519
MODIFIED 2016-11-28 10:01:35.840643+00:00
CREATED 2016-04-14 00:03:03.061519
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)