Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

For at de store jernbaneinvesteringene skal bidra best mulig til kortere reisetider, flere avganger og bedre forutsigbarhet, må også tiltak som nye kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog være en del av planleggingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-20 22:03:26.898956
MODIFIED 2017-08-20 22:03:26.928590
CREATED 2017-08-20 22:03:26.898956
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)